Mo, Di, Mi, Do, Fr 03.01.22
08:15–13:15 Uhr
Kastellaun
Plätze frei
Mo, Di, Mi, Do, Fr 02.05.22
08:15–13:15 Uhr
Kastellaun
Plätze frei
Mi, Do, Fr, Mo, Di 22.02.23
08:00–13:15 Uhr
Kastellaun
Plätze frei
Di, Do, Fr, Mo 11.04.23
08:00–13:00 Uhr
Kirchberg
Plätze frei
Kastellaun
Plätze frei